Tisztelt Érdeklődő!


2004 tavaszától lehetőség nyílik magyar ékezetes domain nevek regisztrációjára a .hu felső szintű domainben. Így például regisztrálható lesz az árvíztűrő.hu domain név.

Az ékezetes nevek bevezetése lépcsőzetesen történik, a várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel.  Ennek megfelelően a különböző típusú igények fogadása egymáshoz képest időben elcsúsztatva kezdődik meg.

Az Inter.net Magyarország 2004. március 1-től MINDEN TÍPUSÚ ékezetes domainre tudja fogadni a domainregisztrációs kérelmeket, s a megfelelő időben továbbítani azokat az Internet Szolgáltatók Tanácsa felé.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a regisztrációs kérelem benyújtásakor fokozottan figyeljen az ékezetek egyértelmű feltüntetésére, s indkolásait körültekintő dokumentációval támassza alá. Ha például Ön már meglévő domainjét szeretné ékezetes formában regisztráltatni, jelezze felénk, hogy rendelkezik már a domain név ékezet nélküli változatával!

A domain regisztráció részleteiről, a prioritások kezeléséről és a határidőkről kérjük olvassa el lenti tájékoztatónkat! A domain regisztráció szabályzatát pedig az alábbi linken érheti el: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html

Amennyiben regisztráltatni szeretne ékezetes domain nevet, kérjük, töltse ki a regisztrációs adatlapot és olvassa el az erre vonatkozó tájékoztatót. http://www.hu.inter.net/szolg_3_1.htm

Felmerülő kérdéseivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@hu.inter.net e-mail címen.
Az ékezetes karakterekkel még személyreszólóbbá tudja tenni domainjét! Várjuk jelentkezését!


Üdvözlettel

Az Inter.net domainregisztráció


Inter.net Magyarország - Egy kattintás a világ
Ügyfélszolgálat: (1) 465 - 7800
E-mail: ugyfelszolgalat@hu.inter.net
Internet: www.hu.inter.netÉKEZETES DOMAIN NEVEK BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON

Az ékezetes neveket a hazai felhasználók körében való megjelenésre célszerű használni. Nemzetközi használat esetében esetleg problémát okozhat az ékezetes magyar betűk bevitele a klaviatúráról.

Eredetileg a világon mindenütt kizárólag a latin abc ékezet nélküli kisbetűire (a-z), továbbá a numerikus karakterekre (0-9) és a kötőjelre korlátozták a domain nevekben elfogadható karaktereket. Mintegy két évvel ezelőtt nemzetközi szabványosítási munka kezdődött, hogy a nemzeti karakterkészletek is használhatók legyenek a domain nevekben. Az ilyen domain név nemzetközi elnevezése IDN (Internationalized Domain Name - nemzetköziesített
domain név), amit a könnyebb érthetőség érdekében hazai viszonylatban ékezetes domain névnek hívunk. Annál is inkább helyes ez az elnevezés, mivel egyelőre a .hu felső szintű domain alatt csak a magyar ékezetes domain nevek regisztrációjára nyílik lehetőség és más nyelvekhez tartozó (pl. francia, cirill, kínai stb.) betűkészletekből nem lehet válogatni. Nincs azonban kizárva, hogy egy későbbi időpontban ilyen betűkészletek is elfogadhatóvá
válnak a .hu felső szintű domainben.

Az új szabvány sem enged meg nem alfanumerikus karaktereket (pl. %, !, $) és továbbra is csak a kisbetűk regisztrálhatók. Ennek megfelelően a regisztráció olyan domain nevekre terjed ki, amelyekben legfeljebb a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá a numerikus
karakterek (0-9) és a kötőjel szerepelnek.

Az ékezetes domain neveket lehetővé tévő szabványok újak. A technológia azon alapul, hogy az egyes internetes alkalmazások (pl. böngésző, levelező, távoli bejelentkező) a nekik megadott ékezetes domain nevet átkódolják olyan formára, amelyet már a domain név rendszer is képes kezelni (az árvíztűrő.hu domain név a domain név rendszerbe például a következő kódolt formában kerül be: xn--rvztr-wqa0gx3bwi.hu). Amelyik alkalmazásba ezt az új technológiát még nem építették be, az nem tudja az ékezetes domain nevet kezelni, tehát abba a böngészőbe hiába ütjük be a http://www.árvíztűrő.hu weblap nevét, a böngészővel nem jutunk el a kívánt oldalra vagy annak a levelezőrendszernek hiába írjuk be például a helpdesk@árvíztűrő.hu email címet, a levél nem fog célba találni. Nem igazán alkalmas az ékezetes domain név a nemzetközi használatra, mivel más országokban problémát okozhat az ékezetes magyar betűk bevitele a klaviatúráról. Éppen ezért az ékezetes neveket a hazai felhasználók körében való megjelenésre célszerű használni. Aki külföldi kommunikációt is tervez, annak ajánlott egy ékezet nélküli változatot is fenntartani globális használatra. Nincs akadálya például annak, hogy ugyanaz a weblap egy ékezetes és egy ékezet nélküli domain névvel is elérhető legyen, így a felhasználó bármelyik változatot gépeli be, ugyanoda jut.

Egyelőre még kevés olyan alkalmazás van, amelyik az új technológiát tudja. A Mozilla, Netscape és Opera böngészők újabb változatai ugyanakkor már jelenleg is képesek az új szabvány szerinti működésre. Aki tehát ékezetes domain nevet regisztráltat, aki ilyen néven akar szolgáltatást indítani, aki ilyen néven szeretne elektronikus leveleket kapni az gondoljon arra, hogy egyelőre csak kevesekkel tud így kapcsolatba kerülni. Jelenleg egy új technológia bevezető szakaszát éljük, amely technológia a széles felhasználói rétegekhez esetleg csak évek múlva jut el.


AZ ÉKEZETES DOMAINEK IGÉNYEINEK FOGADÁSA

Az ékezetes nevek bevezetése lépcsőzetesen történik, a különböző típusú igények fogadása egymáshoz képest időben elcsúsztatva kezdődik meg. Ezért erre az átmeneti időszakra (2004. március 1. és 2004. május 24. között) a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályaihoz képest a következő ideiglenes módosítások lépnek érvénybe:

Az ékezetes domain nevek regisztrációja is alapvetően az érvényes Domainregisztrációs Szabályzatban leírt szabályok szerint történik, a bevezetés átmeneti időszakában azonban néhány eltérés lesz érvényben, ezekről szól az alábbi tájékoztató.


1. IGÉNY KATEGÓRIÁK DEFINÍCIÓI ÉS A KATEGÓRIÁBA
TARTOZÁS KÖVETELMÉNYEI


Ékezetes elsőbbségi prioritásos igények:

Olyan ékezetes domain névre vonatkozó igények, amelyek a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja szerint egyébként prioritásra jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről- karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van.

Példa. A cégbíróság által rövid néven Árvíztűrő Kft.-ként bejegyzett cég igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Ha az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek is ez a cég a domain használója, akkor jogosult elsőbbségi prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 
Ékezetes prioritásos igények:

Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja szerinti prioritásos követelménynek megfelelő, ékezetes domain névre vonatkozó igények.

Példa. A cégbíróság által rövid néven Árvíztűrő Kft.-ként bejegyzett cég igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek nem ez a cég a domain használója. A cég jogosult prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 
Ékezetes elsőbbségi nem prioritásos igények:

Olyan ékezetes domain névre vonatkozó igények, amelyek a Domainregisztrációs Szabályzat szerint prioritásra nem jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről- karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van.

Példa. Gipsz Jakab igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek Gipsz Jakab a domain használója. Gipsz Jakab jogosult elsőbbségi nem prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.


Ékezetes nem prioritásos igények:

Minden egyéb ékezetes névre vonatkozó igény, amely a fenti elsőbbségi vagy prioritásos jelzések nélkül érkezik.

Példa. Gipsz Jakab igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek nem Gipsz Jakab a domain használója. Gipsz Jakab nem prioritásos igényt adhat be az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 
2. REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS, ELBÍRÁLÁS

2004. március 1-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket beküldeni.

2004. március 29-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe az ékezetes prioritásos igényeket is beküldeni, emellett továbbra is lehet az ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket beküldeni.

2004. április 19-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe az ékezetes elsőbbségi nem prioritásos igényeket is beküldeni, emellett továbbra is lehet az ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket és az ékezetes prioritásos igényeket beküldeni.

A beérkező igények közül a prioritásos típusúak a Domainregisztrációs Szabályzat szabályai szerint a beérkezés sorrendjében haladéktalanul elbírálásra kerülnek, míg a nem prioritásos típusúak a Szabályzat szerinti kéthetes várólistára kerülnek, és (ha TT eljárás ellenük nem indul) ezután a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

2004. május 10-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe ékezetes nem prioritásos igényeket is beküldeni. Egy igénylő egy regisztrátornál csak egyszer adhat le igényt egy bizonyos domain névre. Ezek az igények nem lesznek a beérkezés sorrendjében elbírálva, hanem 2004. május 21-én délig gyűjtésre kerülnek. 2004. május 21-én déltől 2004. május 24-én délig a regisztrációs rendszer leáll, új igényeket nem fogad el. Az ékezetes nem prioritásos igények véletlen sorbarendezésre kerülnek és a nyilvántartásba vételi időpecsétjüket 2004. május 23-ával a véletlen sorrendnek megfelelő idősorrendben kapják meg.

2004. május 24-én délben a regisztrációs rendszer újra fogad igényeket, de már csak a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerinti kétféle (prioritásos és nem prioritásos) kategória szerint és az új igények (legyenek azok ékezetesek vagy ékezet nélküliek) kezelése is a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint történik. Amennyiben az átmeneti időszakban beérkezett igény elbírálása során a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy az igényt olyan kategóriában küldték be a rendszerbe, amely kategória követelményeinek nem felel meg, akkor az igényt elutasítja, ami ellen a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint a jogi Tanácsadó Testülethez (TT) lehet fordulni. Az elutasított igényt más kategóriára átminősíteni nem lehet, ha a TT másképp nem dönt,
az igény törlésre kerül. Nincs akadálya viszont annak, hogy ha valaki bizonytalan abban, hogy egy bizonyos kategória követelményét kielégíti-e, akkor alacsonyabb kategóriában is beadja igényét (amikor arra a lehetőség megnyílik).

Az igényekkel kapcsolatos viták (pl. kifogás érkezik a nyilvános meghirdetés alatt) rendezése a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint történik.